Klosterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020101-6

Fredningsnr.
34269

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rester af lille gangbygning i Klosterskoven. Af kamrets side- sten kun endesten mod V. samt hjørnesten ved gangen, som går mod SØ og består af 2 par sidesten. Over midten af graven stor dæksten. Bev. med enkelte store bøge. Lav jordhøjning 5 x 5 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Klosterskov. Rester af en lille Gangbygning. Af Kamrets Sidestene er kun tilbage en Endesten mod Sydvest, samt en Hjørnesten ved Gangen. Af en kort Gang er to Stene paa hver af Siderne tilbage. Over Midten af Graven ligger en stor Dæksten. Kammerets Længderetning har været NØ til SV. Det har omtrent været 4 1/2 Meter langt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af lille Gangbygning i Klosterskoven. Af Kamrets Sidesten kun Endesten mod V samt Hjørnesten ved Gangen, som gaar mod SØ og bestaar af 2 Par Sidesten. Over Midten af Graven stor Dæksten. Bev. med enkelte store Bøge. Lav Jordhøjning 5 x 5 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuetomt, højmål ca 1x10x10 m. Kammer: muligvis 3 bæresten i N-S retning, herover en dæksten, der hviler på den ene. Vinkelret herpå en gang i Ø-V'lig retning med 2 par gangsten. Dæksten rager ca 1 m op over højtoppen. Skovvej fører tæt forbi anlægget, og vegetation er afslidt flere steder. Der er omtrent 900 m til offentlig vej, ligger ret højt, mod V en lavning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)