Truelstrup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020102-10

Fredningsnr.
342611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 2/9 1892 (Kammerherre I.P.C.B. Neergaard) MS. (1908 Lieutn. Lassen) Høj med dyssekammer i Klosterskoven. Jordhøj 1 x 10 m. Poly- gonalt kammer af 4 bæresten, overligger, tærskelsten og 2 gangsten til den ene, 1 til den anden side. Udgang mod Ø. Bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dyssekammer i Klosterskoven. Jordhøj 1 x 10 m. Polygonalt Kammer af 4 Bæresten, Overligger, Tærskelsten og 2 Gangsten til den ene, 1 til den anden Side. Udg. mod Ø. Bev. med Krat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret foto.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse mål ca 1x10x10 m. Kammeret omtrent i midten, består af 4 bæresten og tærskelsten med 3 gangsten, hvor dæksten hviler på de 2 (sat forskudt for hinanden) gang i Ø-V'lig retning. Randsten, ret store, der ses ialt 20 i kanten af højen, enkelte væltede. Dækstenen rager ca 1,5 m op over højoverfladen. Der er en sti ca 25 m fra landevej hen til dyssen, nedslidt sti op ad højside til kammer. Den ligger i en lysning og er ret tilgroet, nær skovbryn. tilsyneladende i et ret jævnt terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret runddysse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)