Truelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020102-11

Fredningsnr.
342612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med dyssekammer i Klosterskoven. Jordhøj ca. 1 x 10 m. I midten rektangulært kammer af 2 store aflange og 1 mindre bæ- resten, 1 tærskelsten. Åbning i V. 11 randsten ses.Ved V.foden ligger et par store sten, muligvis den sprængte overligger. I granplantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dyssekammer i Klosterskoven. Jordhøj ca. 1 x 10 m. I Midten rektang. Kammer af 2 store aflange og 1 mindre Bæresten, 1 Tærskelsten. Aabning i V. 11 Randsten ses. Ved V.- Foden ligger et Par store Sten, muligvis den sprængte Overligger. I Granplantage.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, højmål ca 1x10x10 m med kammer i midten, aflangt i Ø-V'lig retning. 2 store aflange bæresten, 1 mindre mod Ø og tilsvarende lavere mod V (tærskelsten/sprængt sten) - ingen dæksten. Der anes randsten ved foden, delvist tilgroede. Ingen synlig fredningsten. Ligger i granplantage, svært at komme hen til højen, ca 100 m fra offentlig vej. Den ligger højt i et ret fladt landskab. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)