Ejby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020103-7

Fredningsnr.
342712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 - 2 m høj, 15 - 18 m i tværmål. Bevokset med græs og enkelte større træer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1963 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 - 2 m høj, 15 - 18 m i tværmål. Bevokset med græs og enkelte større træer. @ J.nr. 3369/63 om fredningen.

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x18x18 m, lidt uregelmæssigt rundet og hvælvet. Større gamle løvtræer i højside, hvor der også er krat. Ingen synlig fredningssten. Højen ligger ca 100 m V for en nyere vej, på kanten af en Ø-V'lig højderyg med en stejl side ned mod S (Ejby sø-område), dette ses ikke p.g.a. skelhegn og bygninger i denne retning. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, der ligger højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)