Ølby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020105-1

Fredningsnr.
34276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 21/12 1916. (Gdr. Peter Kildetoft) Høj, 4,5 x 16 (NS) - 20(ØV). Større indgravning i Ø på 3 x 4 m. Stejl brink. Højen afgravet rundt om navnlig i N. Ret frisk gravning i Ø efter sand og skred (gravning) i N. Flere læs jord er kørt bort inden fredningen. Bev. med enkelte tjørn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 14 Meter i Tværmaal, 4,20 M høi. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1935 Museal besigtigelse
Journal nr.: 189/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget 1935.

1935 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 189/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,5 x 16 (NS) -20 (ØV) m. større Indgravning i Ø paa 3 x 4 m.; stejl Brink. Højen afgravet rundt om, navnlig i N. Ret frisk Gravning i Ø. efter Sand og Skred (Gravning i N). Flere Læs Jord er kørt bort siden Fredningen. Bev. med enkelte Tjørn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4,5x16x20 m med Ø-V'lig længderetning. Mod Ø en større ældre indgravning, stejl højside mod N - meget uregelmæssig overflade på højsiderne efter ældre afgravninger/kreaturbeskadigelser. Der ligger lidt affald, og der er pløjet tæt på højfod mod SØ, hvor terrænet skråner opad - ikke påtalt. Den ligger ca 100 m fra offentlig vej på en langstrakt bakke ved skråning mod NØ, også over skråning mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, ret højt i et åbent landskab med vidt udsyn til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)