Nordhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020105-3

Fredningsnr.
34275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
"Nordhøj". Høj 4,5-5 x 30 m. Afgravet en del mod N. Flad ovenpå. Græsklædt i ager med enkelte tjørn m.m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Da gårdmand Peder Pedersen havde bortkørt næsten halvdelen af en gravhøj på sin mark, henvendte han sig til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet) for at få højens midtparti sagkyndigt undersøgt. Ved Museumsinspektør Sophus Müllers udgravning afdækkedes der en næsten opløst egekiste på bunden af højen. På den udvendige side af de bevarede træstykker sad der bark og på den indvendige spor af skind og tøj, som havde dækket den døde. Graven indeholdt et delvis bevaret skelet af en kvinde, der om halsen havde haft en bronzehalskrave og om armen en kæde med glas-, rav- og bronzespiralperler. På ligets mave lå en bælteplade og fire små tutuli og derunder en mængde bronzerør fra hendes snoreskørt. I stedet for en dolk var den døde udstyret med et brudstykke af en sværdklinge, der tilsyneladende havde været skæftet for at kunne anvendes som dolk. Ved sværdet var der rester af træskede. Øverst i højen fandtes en urnegrav fra jernalderen.

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi "Nordhøi" 26 Meter i Tværmaal, 3 1/4 M høi. Afgravet en Del mod Nord. Flad ovenpaa. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nordhøj", 4,5 x 5 x 30 m. Afgravet en Del mod N. Flad ovenpaa. Græsklædt i Ager med enkelte Tjørn m.m.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nordhøj. Højen måler ca 5x30x30 m, med ret stejle sider med tilgroede gamle skred. Der er en del åbne rævegrave i højside og på toppen en sammensunket hule/nedgravning ved rævegrav (tilgroet). Højen er rundet og hvælvet med bl.a. brombærbuskads, ingen synlig fredningsten. Der står en telegrafpæl i højfod mod SV. Den ligger ca 450 m fra offentlig vej på en morænebakke, højt i terræn med vidt udsyn. Ingen markvej nær højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med vidt udsyn, også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Ølby; stenalder; B2200-14.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)