Holmehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020105-5

Fredningsnr.
34274

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 20/11 1929 (Gdr. A. Sørensen og hustru, Holmhøj) MS. (1908 L. Lassen). "Holmehøj". Høj 3 x 15 - 17 m. Fod afgravet rundt om med ca. 1 m høj brink. Græsklædt i ager. Enkelte buske.
Undersøgelsehistorie  (4)
1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holmehøj". Høj 3 x 16 -17 m. Fod afgravet rundt om med ca. 1 m. høj Brink. Græskl. i Ager. Enkelte Buske. @ J.nr.146/33.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Holmehøj. Højmål ca 3x17x17 m, rundet og hvælvet med ret stejle sider. Der er pløjet ret tæt på højfod mod N - ikke påtalt. Den ligger nær en tidligere markvej, nu ringe sti ca 600 m fra offentlig vej, mod S en motorvej i tidligere lavning. Ligger i et ret jævnt morænelandskab ned mod lavning mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)