Gammel Kjøgegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-1

Fredningsnr.
34281

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl.: 1/2 1917. (Fredlyst af direktionen for Carlsen- Langes Legatstiftelse.) Høj, 2 x 15 m. Mindre gravning i top.Indhegnet. I ager. Bev. med træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 15 Meter i Tværmaal, 2 Meter høi. Tæt bevoxet med større Træer og Krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 15 m. mindre Gravning i Top. Indhegnet og Ager. Bev. med Træer og Krat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x15x15 m. Den er tæt bevokset med krat, ingen synlig fredningssten. Der er anbragt et par store sten ved højfod mod S, et par cementfliser mod SØ og papir og lignende enkelte steder på højen - ikke påtalt. Den er placeret i lille grønt område, ca 10 m fra landevej og 20 m fra bygninger, i et fladt terræn ved skråning ned mod lavning mod Ø-NØ. I toppen af højen en ældre fordybning, mål ca 3x3x1,5 m mod V, delvist tilgroet, ved trærod et åbent brud i kanten af den ældre gravning, flere stier op ad højside. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, indgår i højrække. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)