Gammel Køgegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-2

Fredningsnr.
342710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. : 1/2 1917. (Fredlyst af direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelse) Høj, 2,5 x 17 m. Velbevaret, trods. gl. tilgr. afgravninger. Bev. med store egetræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 17 Meter i Tværmaal, 2 Meter høi. Bevoxet med Træer. For mange Aar siden skal i Høien være fundet et Bronzesværd, som i lang [Tid] opbevaredes paa Gl.Kjøgegaard. Hvor det senere er kommet hen, vides ikke. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1901 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 m. Velbevaret trods gl. Tilgr. Afgravninger Bev. med store Egetræer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x17x17 m, rundet og hvælvet med en lidt uregelmæssig overflade. Bevokset med store gamle løvtræer med underbevoksning, ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 15 m fra landevej, 50 m fra parcelhuskvarter mod NØ og 30 m fra ældre sand/grusgrav?, der nu er ved at blive dækket - ikke påtalt. Ligger i et ret fladt landskab, på skråning. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, placeret med vidt udsyn til bl.a. Køge ås, nær andre høje, i højgruppe. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)