Gammel Kjøgegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-3

Fredningsnr.
34279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3427-9, 8, 7. Dekl. tingl. 1/2 1917 (Direktionen for Carlsen-Langes Legat- stiftelse) Høj, 3 x 23 m. I have. Bev. med egetræer og krat. Anselig trods rævegrave.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 23 Meter i Tværmaal, 3 Meter høi. Bevoxet med Træer og Krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 23 m. I Have. Bev. med Egetræer og Krat. Anselig trods Rævegrave.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x23x23 m, hvælvet og rundet, dog med meget uregelmæssig overflade (gamle rævegrave?) i højsiderne, ingen synlig fredningssten. Højen er meget tilgroet af mindre løvtræer og buske, enkelt større løvtræ. Fra toppen dog udsyn til 3427.10, samme beliggenhed, denne dog i Civilforsvarets have (omkranset af tæt hæk). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær andre høje, indgår i højrække. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)