Gammel Kjøgegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-5

Fredningsnr.
34278

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3427-9, 8, 7. Dekl. tingl. 1/2 1917 (Direktionen for Carlsen-Langes Legat- stiftelse) Høj, 2,5 x 15 m. Noget afskåret mod V. Gl. gravning foroven. Afgravet rundt om, atter tilgroet. Bev. med stort egetræ og enkelte tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 15 Meter i Tværmaal, 2 Meter høi. Noget afskaaret mod Vest, Spor af Gravning foroven. Bevoxet. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 m. Noget afskaaret mod V. Gl. Gravning foroven. Afgravet rundt om, atter tilgroet. Bev. med stort Egetræ og enkelte Tjørn.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x15x15 m, meget ureglmæssig form med større nedslidte fordybninger og lavninger i side og top, der er helt uden vegetation. Der vokser et enkelt større egetræ på højside, ellers krat ved højfod. Den ligger i kanten af et parcelhuskvarter ved lille grønt område, ca 15 m fra landevej. Den ligger ret højt i terræn og indgår i en højgruppe. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, ret højt placeret i terræn, indgår i højgruppe/-række. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)