Grævlingeskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-10

Fredningsnr.
352712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 1/2 1917 (Direktionen for Carlsen-Langes Legat- stiftelse) Høj i Grævlingeskoven. 1,5 x 10-12 m. Udgravet i toppen. Øst- foden afskåret af dige. Uregelm. overflade. Bev. med gl. bøge.
Undersøgelsehistorie  (6)
1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Grævlingeskoven, 1,5 x 10-12 m. Udgravet i Toppen. Østfoden afskaaret af Dige. Uregelm. Overflade. Bev. med gl. Bøge.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,5x12x12 m, lidt uregelmæssig form med lavninger i toppen (tilgroet), mod Ø er højfod skåret af lige ved skovbryn. Tæt bevokset med hindbær, ingen synlig fredningssten. Et par gamle bøge vokser i kanten af højen, i den ene lavet en platform i 3 m' højde (ikke påtalt). Den ligger ca 100 m fra skovvej og 300 m fra offentlig vej, i et ret fladt terræn, bevoksning hindrer dog udsyn. (Beskr. af UFR). Høj. Toppen ujævn - udgravet i gammel tid? Ø-side afskåret af dige. Der er krat over hele højen. Ca 250 m fra offentlig vej og ca 100 m fra skovsti. Beliggende i skovbryn i gammel nåleskov. (Beskr. af MLB) Filmnr:001:22:22 (MLB) 012:24:24 (UFR) Mål: 1,5x11x11 m. (MLB) Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 2012-7.23.03/ROM-0024
Kulturstyrelsen
Museal retablering af fortidsmindet

Litteraturhenvisninger  (0)