Gl. Køge kirkeruin
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-19

Fredningsnr.
34282

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. Køgegård kirkeruin med omkringliggende kirkegård Ruinen fremtræder som ca. 1 m høje fundamenter af en korrunding, hvis indvendige diameter er ca. 6 m, hvortil der i vest slutter sig fundamenter af en rektangulær tilbygning, der måler ca. 2 x 3 m. Det fredede areal hvorpå kirkegården ligger måler ca. 75 x 50 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Det afgrænses i nord af en markvej, og i øst af et bækleje, i syd og vest af linjer, der forløber parallelt med disse i en afstand af hen- holdsvis 50 m fra markvejen og 75 m fra bæklejet. Det fredede areal ligger i den gamle frugthave. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet på samme måde som hidtil, dog må nyplantning kun ske efter aftale med frednings- styrelsen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1852
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1852
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinen fremtræder som ca. 1 m høje fundamenter af en korrunding, hvis indvendige diameter er ca. 6 m, hvortil der i vest slutter sig fundamenter af en rektangulær tilbygning, der måler ca. 2 x 3 m. Det fredede areal hvorpå kirkegården ligger måler ca. 75 x 50 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Det afgrænses i nord af en markvej, og i øst af et bækleje, i syd og vest af linjer, der forløber parallelt med disse i en afstand af henholdsvis 50 m fra markvejen og 75 m fra bæklejet. Det fredede areal ligger i den gamle frugthave. Ovennævnte mindesmærke, må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet på samme måde som hidtil, dog må nyplantning kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. Køgegård Kirkeruin med omkringliggende Kirkegård. Udgravet ved Ulla Fraes Rasmussen, Køge Museum; publiceret: Medd. fra Køge Museum. Ruinen ligger nu i en grube ved 0,75-1,5 m dybde på et højdedrag ned mod Køge Å. Grubens form er snarest oval med diam. 11 m i Ø-V og 10 m i N-S. Ruinen fremtræder som spredte samligner af syldsten. I vest findes en samlig sten; 3 store, op til 1 m i øst, samt et par mindre. Stenen ligger tæt samlet i en 1,5x1 m stor flade. 2 m NV for denne stensamling findes en syldstensrække bestående af 4 større sten (0,3-0,4). Mellem stenene og foran dem er pakket hånd/hovedstore sten. Syldrækken er orienteret Ø-V. 1,5 m V for denne syldrække i grubens N-del, altså forskudt mod N i forhold til syldstensrækken ses en række på 7 store (ca. 0,5-0,75) sten, der danner et cirkelregment. Spredt inde i gruben findes store sten, op til 0,5 m eller mere, som ikke danner synlige konstruktioner. Stenene virker delvist omlejrede. I tilknytning til den ovennævnte halvcirkelformede syldstensrække, ses en del løse sten samt enkelte sten, der sidder fast i undergrunden men sandsynligvis ikke indgår i konstruktionen. Bevokset med nælder og skvalderkål. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Køge Museum
Kirkegård med kirkeruin findes i en mindre, privat skovbevoksning umiddelbart nord for herregården Gl. Køgegård.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Fraes Rasmussen,U.
Historisk årbog for Roskilde Amt
1980