Kløvested Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020108-1

Fredningsnr.
34271

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. : 15/7 1908 (Baron C. Wedell-Neergaard, Svenstrup Hvgd., pr. Borup) MS. (1908, L. Lassen). Langdysse i Kløversted Skov. 19,75 i NNV-SSØ, 7,40 m br. Ingen kendelig jordhøjning. Lidt S. for dyssens midte formentlig rest af kammer, nemlig 1 sten, 1,6 m lang, og 2 noget mindre rand- sten: S.1 + 3 v., V.11 +1, N.2 + 2 v., Ø.8 + 5v. Nær NØ hjørne randsten (?) 1,5 omkr. medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Kløvested Skov Matr.No.20. Dyssen er 21 Meter lang, 7,40 Meter bred. Længderetning næsten Nord til Syd. Den østlige Langside har 7 staaende Randstene 3 væltede, den vestlige Langside 9 staaende og 4 væltede Randstene, ved sydlige Ende er to staaende og 2 væltede Randstene, ved nordre Ende er en staaende en væltet og nogle sprængte Stene. Randstenene ere ret anselige, navnlig den ene Randsten paa Midten af søndre Ende er anselig, 1,40 Meter høi. I Midten af Dyssens sydlige Halvdel er en stensat Grav 1,50 Meter lang, 0,90 bred med 3 Sidestene, en borttaget. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Kløvested Skov, 19 3/4 i NNV-SSØ, 7,40 m. br. Ingen kendelig Jordhøjning. Lidt S.for Dyssens Midte formentlig Rest af Kammer, nemlig 1 Sten, 1 2/3 m. l. og 2 meget mindre. Randsten, S. 1 + 3 [[v]] V. 11 + 1, N. 2 + 2 [[v.]] Ø. 8 + 5 [[v]]. Nær NØ Hjørne forslæbt Randsten (?) 1,5 m. omtr. medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, tæt tilgroet, i NNV-SSØ'lig retning mål ca. 0,2x19,8x7,4 m. Meget tilgroet, beskrivelse vanskelig, antagelig som det fremgår af kartotekskort. Randsten SØ 4, V 12, N 4, Ø 13. Lidt S for midten rest af kammer med en større aflang sten i NNV-SSØ'lig retning og 2 mindre sten?, rager ca 0,3 m over den ujævne højoverflade, randsten rager ca 1 m op over terræn max. En meget ringe skovvej ca 20 m N for dyssen, ca 300 m til offentlig vej. Ligger på kanten af en morænebakke ned mod lavning mod Ø. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)