Korsmosegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020108-7

Fredningsnr.
342714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulær langdysse Rektangulær langdysse med et kammer. Øst-vest orienteret lang- høj med 12,60 m længde og 9,60 m bredde. Velbevaret fodkæde med 7 sten i syd, 6 i nord, 3 i vest og 5 i øst. Fodkædens sten er klumpformede og noget varierende i størrelse. Stenens længde er mellem 1,2 og 2,5 m, bredden mellem 1,5 og 2,0 m. Højden over jordoverfladen er mellem 0,3 og 0,7 m. Stenene i den vestlige side er noget større end de øvrige sten. Jordhøjen er noget uregelmæssig. Højen er størst, ca. 1 m i hø- jens vestlige del, antagelig fordi der her er opkastet jord i forbindelse med ødelæggelse af kammeret. Omtrent midt i højen ses en 3,5 x 2,5 kvadratmeter stor nedgravning med en max. dyb- de af 0,8 m. I grubens østside står en helliglignende sten, der er 0,8 m høj. Det kan ikke afgøres om stenen står in situ. Den er nu orienteret øst-vest og dens overkant ligger i højde med højens overflade. Beliggende i ager. Der pløjes hele vejen rundt om højen. Pløje- kanten, der viser tydelig tendens til terrassedannelse ligger godt en m. uden for højfoden. Bevokset med 4 store bøge, en del kraftige tjørn. Der er oplagt en del marksten på højens nordlige del.
Undersøgelsehistorie  (4)
1977 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær langdysse med et kammer øst-vest orienteret langhøj med 12,60 længde og 9,60 bredde. Velbevaret fodkæde med 7 sten i syd, 6 i nord, 3 i vest og 5 i øst. Fodkædens sten er klumpformede og noget varierende i størrelse. Stenenes længde er mellem 1,5 og 2,5 m bredden mellem 1,5 og 2,0 m. Højden over jordoverfladen er mellem 0,3 og 0,7 m. Stenene i den vestlige side er noget større end de øvrige sten. Jordhøjen er noget uregelmæssig. Højden er størst, ca. 1 m i højens vestlige del, antagelig fordi der her er opkastet jord i forbindelse med ødelæggelse af kammeret. Omtrent midt i højen ses en 3,5 x 2,5 m2 stor nedgravning med en max. dybde af 0,8 m. I grubens østside står en hellelignende sten, der er 0,8 m høj. Det kan ikke afgøres om stenen står in situ. Den er nu orienteret øst-vest og dens overkant ligger i højde med højens overflade. I grubens kanter er højfylden rig på småsten. Beliggende i ager. Der pløjes hele vejen rundt om højen. Pløjekanten, der viser tydelig tendens til terassedannelse ligger godt en meter uden for højfoden. Bevokset med 4 store bøge, og en del kraftige tjørn. Der er oplagt en del marksten på højens nordlige del.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 12,6x9,6x1 m i Ø-V'lig retning. Bevoksning og anbringelse af marksten gennem længere tid vanskeliggør beskrivelse, tilsyneladende som beskrevet på kartotekskort. Randsten S 7, N 6, V 3 og Ø 5. I midten en uregelmæssig grube, hvor der er en aflang sten, bæresten til kammer i Ø-V'lig retning. Der ligger grene, rafter og marksten på højen og op ad højside, især mod N. Ligger ca 300 m fra offentlig markvej, på en ret jævn moræneflade nedenfor en skråning mod N. Ejer (på Korsmosegård) foreslog selv at rydde op på dyssen, lagt før hans tid. Aftalte at lægge løse sten i nærliggende mergelgrav. Omtalte uregistreret dysse ved Kløvestedgård (bebos af 2 ældre søstre). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)