Kløvested Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020108-8

Fredningsnr.
342715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1985 = Nyberejsningstekst Langdysse, orienteret i NV-SØ. Længde 12 m, bredde i N 8 m, i S 7 m. Maksimal højde 0,5 m. Fodkæden er velbevaret mod N og V. Mod N ses 3 sten, hvoraf en står på plads, mod V 7, mod Ø 2 og i SØ 1 sten, muligvis en hjørnesten. Stenene er op til meterstore, de fleste dog noget mindre. Intet kammer synligt, men i dyssens indre ses en ca 0,5 x 0,5 m stor sprængsten, der muligvis udgør rest af et kammer. Beliggende på en naturlig højning, der skråner svagt mod N og Ø. N for højningen er en grøft. I granskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-846
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, orienteret NV-SØ. Længde 12 m, bredde i N 8 m, i S 7 m. Maksimal højde 0,5 m. Fodkæden er velbevaret mod N og V. Mod N ses 3 stene, hvoraf en står på plads, mod V 7, mod Ø 2 og i SØ 1 sten, muligvis en hjørnesten. Stenene er op til meterstore, de fleste dog noget mindre. Intet kammer er synligt, men i dyssens indre ses en ca. 0,5 x 0,5 m stor sprængsten, der muligvis udgør rest af et kammer. Beliggende på en naturlig højning, der skråner svagt mod N og Ø. N for højningen er en grøft. I granskov.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-846
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)