Ølsømagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020111-1

Fredningsnr.
34272

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m. Talrige rævegrave. Bev. med tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 16 Meter i Tværmaal, 3 Meter høi. Noget Birkekrat voxer paa Høien. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 16 m. Talrige Rævegrave. Bev. med Tjørnekrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x16x16 m, rundet og hvælvet med meget ujævn overflade efter ældre og nye rævegrave. Tæt bevokset, ingen synlig fredningssten. Mod NV er der lidt uden for højfod sat nogle tagplader op ad et hegn (næsten tilgroet) - ikke påtalt. Den ligger ca 600 m fra offentlig vej, nær skel. Den ligger lidt lavere end 3427.3 men dog ret højt i et åbnet landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i åbent landskab nær andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)