Kallerupstenen
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020207-61

Fredningsnr.
322814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23. maj 1855. Aflyst d. 24.6.76, da stenen er flyttet fra opr. placering på en mark under Kal- lerup by til Ansgar Kirkegård, hvor den er: Ny tingl. 24 juni 1976. Runesten (Kallerupstenen). Granitsten med runeindskription i to lodrette bånd. I over- sættelse lyder indskriften: "Hornbores, Svides ætlings, sten". Stenen er ca. 165 cm høj, ca. 85 cm bred og ca. 70 cm tyk. Stenen står på et græsklædt areal, ca. 15 m nord for kirke- tårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. NMI: sb.10 stedet hvor Kallerup runestenen står.
Undersøgelsehistorie  (6)
1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-238
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Runesten (Kallerupstenen). Granitsten med runeindskription i to lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Hornbores, Svides ætlings, sten". Stenen er ca. 165 cm høj, ca. 85 cm bred og ca. 70 cm tyk. Stenen står på et græsklædt areal, ca. 15 m nord for kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. [Om fundsted se 020207 sb.12 og sb.10]

1976 Tinglysning
Journal nr.: F53-238
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. Strå på græsplæne med front mod S mod grussti. Metalskilt med traditionel, men tvivlsom oversættelse, i snublehøjde ved stenen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdig.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Hornbores, Svides ætlings, sten.” Dateres vikingetid/tidlig middelalder. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn. Tilstandsvurdering 2015.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)