Ormehøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
020212-11

Fredningsnr.
31285

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/6 1928 fredlyst af proprietær G.A. Muller og hustru, Ormegaard. Diplom. 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 10 m. Afmærkn.: MS 1929, H.C. Broholm En høj, "Ormehøj", 3,50 x 27 m. Toppen affladet, 15-16 m i tværmål. Siderne stejlt afgravet i 2 terrasser.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Toppen strækt afskaaret Høj, nu kun 8' høj og 65' i Diam., stærkt afpløjet langs Kanten. [["Ormehøj"]]. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Nyplejet. Bevokset med 3 unge løvtræer på højtop og iøvrigt græsklædt. Andet: Afmærket med dyssepæl ved fod og ved offentlig vej i N. ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig høj. Meget monumental set fra offentlig vej i N, hvor også parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)