Blushøj

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Dragør

Sted- og lokalitetsnr.
020301-24

Fredningsnr.
32311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Dekl. tingl.: 31. marts 1978 "Blushøj" kunstigt opkastet høj fra nyere tid til blusning. Flad høj med diameter på 38 m. Højde 1,75 m. Topfladens diameter ca. 12 m. Topfladen afgrænset af et rækværk af grove rafter. Højens vestlige del bortgravet ved anlæggelse af sti. Den afgravede højside stensat. En nord-syd gående sti, der på ydersiden deler sig i to grene, er ført over højen. Be- liggende i et lille anlæg og bevokset med enkelte større træer.
Undersøgelsehistorie

1977 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 25-30 x 2,5-3 m gravhøj ? [[(sandsynligvis delvis kunstig opkastet banke til "blusning" i middelalderen)]]. [[Er en Gravhøj, form. Bronzealder. F.M.]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Rækværk i snublehøjede på højtop delvist ødelagt, da de lodrette bærestolper er rådne, og de vandrette overliggere derfor nedfaldne. Bør restaureres eller fjernes helt. Græsklædt uden træer. En stærkt trafikeret sti i N-S henover højtoppen. Beliggende i rest af bøgeskov, væsentligst af unge og halvgamle træer. Asfaltvej mellem anlægget og villabebyggelse i Ø. Herpå parkeringsmulighed. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed på asfaltvej. Bevoksning: 1988: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog intet rækværk.