Bavnehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-2

Fredningsnr.
303074

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: M.P. 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m, mod S og Ø til hegn. Bavnehøj, 16 x 2,40 m. Siderne noget afgravede. Gammel lavning i topfladens nordøstre side. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til hegn. 442/54
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. c. 16 Meter i Tværmaal, 2,40 M høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1931 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beset 12/9 -31. Meget forgravet og uregelmæssig. Ikke fredningsværdig.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj, 16 x 2,4 m. Siderne noget afgravede; gl. Lavning i Topfladens NØ. Side. [[Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til hegn. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. På den flade højtop er etableret en grusbelagt siddeplads med to bænke og papirkurv. På såvel NØ- som NV-siden fører stenbrolagte trapper op til topfladen. Siddepladsen på højtoppen omgivet af tætklippet græs. Højsiderne tæt bevokset med løvkrat, især tjørn med underskov af høje urtevækster. Beliggende i hjørne af ubebygget parcel, hvoraf dele udnyttes som nyttehave, mens resten er vildtvoksende. Ved nyttehaven er et faldefærdigt træskur, 6-8 m fra højfoden i SØ. Skel mod naboparceller i NV og S tæt på højen. Offentlig adgang via grusbelagt sti mellem to parceller i N. Parkeringsmulighed på villavejen. Burde renses for kratbevoksningen med undtagelse af 2 gamle tjørne i N og NØ, som blot bør have fjernet rodskud. Sanering på øvrige del af parcellen og fjernelse (eller sløring) af havehuset ville pynte. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Sanering som beskrevet alligevel ønskelig. Offentlig adgang. Parkeringsmulighed. På sti fra Nørrebakken. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, træer er dog fældet.

Litteraturhenvisninger  (0)