Stolpegaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-5

Fredningsnr.
303072

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Omfatter matr. nr.: 8a,8f,27c. Fredlyst af direktionen for forsørgelsesanstalten "Stolpegaard"; fredningen approberet af Gentofte kommunalbestyrelse samt af sognerådene i Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Søllerød som ejere af Stolpegaard. Tingl. 19/1 1932 Afmærkn: MS (1932, J. Raklev + S. Køhlert). 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 8 m. En høj i det nordvestlige hjørne af Stolpegaardens have, 3,25 x 18 m. Toppen let affladet. Sti opad højsiden. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54.
Undersøgelsehistorie  (5)
1931 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Stolpegaardens Have umiddelbart NV for Gaarden findes 2 Gravhøje [sb.5-5A]. Den nordligste [sb.5] er en meget smukt hvælvet Høj, 3,25 m høj, c. 18 m i Tværmaal. Højen er græsklædt med enkelte Træer paa Siden. Paa Toppen staar en Kreds af Træer. En Sti snor sig op omkring Højen. Fredningsværdig. Beset 12/9 1931

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i det nordvestlige Hjørne af Stolpegaardens Have, 3,25 x 18 m. Toppen let affladet. Sti op ad Højsiden. Fredlyst af Direktionen for Forsørgelsesanstalten "Stolpegaard". Fredningen approberet af Gentofte Kommunalbestyrelse samt af Sogneraadene i Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Søllerød som Ejere af Stolpegaard. Tingl. 19/1 1932. 31/3 1939 ved Nævns Kendelse afsat 8 m. [[Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandynlige. Sneglegang til højtop. Øverst lette slidskader fra færdsel. Bevokset med krans af 6 gamle løvtræer på topfladen og spredte, mindre løvtræer langs foden. Iøvrigt græsklædt, dog ikke på topfladen inden for trækransen. Beliggende i velplejet plæne i park til plejehjem. En længebygning i nogen afstand mod N. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 3030:73 ganske seværdig. Fuldt synlig fra offentlig vej tæt S for højen. Parkeringsmulighed på denne. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)