Stolpegaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-5

Fredningsnr.
303073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr: 8a (Stolpegaard) 31/3 - 39 ved nævns kendelse afsat 8 m, dog mod N og V til hegn og ingen bebyggelse mellem højene. Afmærkn: M.P. Høj i Stolpegaardens have, syd for den i 1932 fredlyste.18 x 2m; affladet top; en gang til toppen. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54. Omfatter også arealet med højene på 8 a.
Undersøgelsehistorie  (5)
1931 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Stolpegaardens Have umiddelbart NV for Gaarden findes 2 Gravhøje [sb.5-5A]. Den sydlige Høj [sb.5A] 2 m høj, c 18 m i Tværmaal. Toppen stærkt affaldet, beplantet med gamle Træer. Siderne Græsklædte, mod Vest Spor efter en gammel Afgravning. Ikke fredningsværdig. Beset 12/9 1931.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Stolpegaardens Have, S. f. den i 1932 fredlyste [sb.5]. 18 x 2 m.; affladet top; en Gang til Toppen. [[Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54. Omfatter også arealet mel. højene på [matr.nr.] 8a.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Sneglegang til højtop kun skelnelig på V-siden. Bevokset med stort løvtræ på højtop og 5 noget mindre på højsiden i S. Iøvrigt græsklædt. Beliggende på velplejet plæne i park til plejehjem. Udbygning af plejehjemmet næsten helt frem til den S højford - kun adskilt ved gangsti. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 3030:72 ganske seværdig. Fuldt synlig fra offentlig vej i S. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)