Ellehøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-6

Fredningsnr.
303089

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af Gentofte kommunalbestyrelse. Tingl. 1/6 1921. Afmærkn.: M.P. 1939 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m, mod S til vej. En høj, "Ellehøj", 2,65 x 18 m. Om foden, et lille stykke oppe, en rundtløbende sti. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod syd dog til vej. 442/54
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, "Ellehøi", 18 Meter i Tværmaal, 2,65 M høi. Der er en Gang, Høien rundt lidt over Foden. Høien er bevoxet med enkelte unge Træer. Ellers nogenlunde bevaret. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1931 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beset 12/9 -1931. Højen ligger nu umiddelbart op til Vejen. "Ewaldsbakken" paa en indhegnet Græsplæne. Fra Vejen fører en Sti med Trætrin ad Højens sydøstlige Side op til Toppen, hvor der er anbragt en Bænk. Stien rundt om Højen er forsvunden; Højsiderne er græsklædte og delvis beplantet med Træer, også paa Højens Top findes et Træ.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ellehøj", 2,65 x 18 m. Om Foden, et lille Stykke oppe, en rundtløbende Sti. Fredlyst af Gentofte Kommunalbestyrelse, 1/6 1921. 31/3 1939 ved Nævns Kendelse afsat 5 m mod Syd til Vej. [[442/54]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Stensat trappe til højtop i NØ. På højfoden en udsigtsbænk. Nåletræsbevoksning med bunddække af løvfældende buske. Dele af overfladen pletvist afslidt ved færdsel. Beliggende på iøvrigt ubebygget parcel, hvor restarealet er velklippet græsplæne. Skilt (Ordensreglement for kommunale parker) opsat ved NØ-lige højfod. Støder op mod kommunal villavej med gode parkeringsmuligheder. Højfod sikret mod udskridning mod fortov med støttemur et par meter Ø for foden. Vil vinde ved jævnlig udtynding af buskvækster på højsider samt tilsåning af topflade med græs. Film: nr. 1 fra NV, 2 fra NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv, men betydelig rekreativ værdi p.gr.a. vidt udsyn over nærmeste omegn. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog nu bevokset med græs og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)