Brødrehøiene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-8

Fredningsnr.
303075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredlyst af professorinde Augusta Carit Etlar (Brosbøll) Tingl. 7/9 og 12/10 - 1921. 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m mod Ø og S til skel. En høj, den vestlige af "Brødrehøjene", 4 x 26 m. På toppen en stor flagstang. Opad siden er omtrent i N-S en let af- gravning til 2 uregelmæssige, smalle trinrækker. Foden mod V og SV afskåret- NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til vej. 442/54
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 8 og 9 kaldes "Brødrehøiene". Rund Høi. 25 Meter i Tværmaal, 4,40 M høi. Den sydlige Halvdel en Del bevoxet. [[Ved Foden af denne Høj ligger Carit Etlar begravet]]. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, den vestligste af "Brødrehøjene", 4 x 26 m. Paa Toppen en stor Flagstang. Op ad Siden er omtr. i N-S en let Afgravning til 2 uregelmæssige, smalle Trinrækker. Foden mod V og SV afskaaret. Fredlyst af Professorinde Augusta Carit Etlar (Brosbøll). Tingl. 7/9 og 12/10 1921. 31/3 1939 ved Nævns Kendelse afsat 5 m. [[Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til vej. 442/54]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Flagstang og udsigtsbænk (begge frønnede og møre) på højtoppen. Noget nedslidt fodsti til højtop fra fod i NØ. Bevokset med tæt, kratagtig buskbevoksning på højsiderne, heraf et større parti buskrose. Faldefærdigt lysthus to m fra højfod i NV. Heri og herved en del skrammel. Et gyngestativ 6 m fra højfod i NØ. Højen er - som huset og haven iøvrigt - utroligt dårligt holdt. Nær østfoden er opstillet en indhegnet mindesten for forfatteren Carit Etlar. Højen trænger til sanering for skæmmende buske. Det burde overvejes, om højen, mindesmærket for Carit Etlar samt tvillingehøjen i Ø, 3030:76 kunne erhverves af det offentlige og frilægges til glæde for trafikanterne på vejen mellem højene. ** Seværdighedsforklaring ** På grund af størrelsen ganske seværdig, hvis den blev ryddet for skæmmende bevoksning. Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed, men ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)