Brødrehøiene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-9

Fredningsnr.
303076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
31/3-39. Ved nævns kendelse afsat 5 m, mod N,S og V til skel. Matr.nr.22c (Vældegaard). Afmærkn.: 1941 MS Høj i have, den østlige af Brødrehøjene. 26 x 4 m. Den vestlige halvdel en del afgravet ved anlæg af gange; cementtrappe til toppen, hvor der står en flagstang. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod N, S og V dog til skel. 442/54
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 8 og 9 kaldes "Brødrehøiene". Rund Høi, 26 Meter i Tværmaal, 4 Meter høi. Vestlige Halvdel en Del afgravet, med Anlæg af Gange og tildels bevoxet med større Træer. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Have, den østlige af Brødrehøjene. 26 x 4 m. Vestlige Halvdel en Del afgravet ved Anlæg af Gange. Cementtrappe til Toppen, hvor der staar en Flagstang. [[Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - Mod N, S og V dog til skel. 442/54]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Haven ikke tilgængelig, hvorfor højen kun er beset fra offentlig vej i V og indkørsel til naboparcel i SV. Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Havebænk og rest af flagstang på højtop. Yderligere en bænk ved V-fod. Bevokset med 2 lave bøge på N-side og 3 lave løvtræer spredt på Ø- og S-side. Hertil en del buske og høje urtevækster. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i uplejet have, afgrænset mod vej i N af tæt raftehegn, mod vej i V af tæt, høj hæk, og adskilt fra naboparcel i S med trådhegn. Højen burde sammen med 3030:75 frilægges og saneres, evt. erhverves. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig i sig selv og knapt nok synlig fra offentlig vej. Parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er en mængde buske plantet på østsiden. Ej opmålt

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)