Garderhøjfort
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-11

Fredningsnr.
3030113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Opført 1886-92. Nedlagt som fort 1920. Har senere fungeret som ammunitionsdepot.

Fredningstekst
Garderhøjfort. Garderhøjfort fremtræder som næsten fuldt bevaret i sin ydre form med fortlegeme, grav og vold med glacis. De beskyttede anlæg omfatter fortlegemet med kasematbygningen, fortgraven, volden med indkørselspoternen og infanterikasernen samt magasinerne m.m. i flankemurene, glaciset og kikkertstationen. Øvrige eksisterende bygninger samt nyere nedkørselsrampe til fortgraven er ikke omfattet af beskyttelsen. For de beskyttede anlæg gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende. På vedlagte deklarationsrids er fredningsgrænsen indtegnet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved anlæggelsen af Garderhøjfortet i Jægersborg i 1886 måtte den mægtige, over 6 m høje Garderhøj eller Løfthøj, som den også kaldtes, sløjfes. Forinden blev den undersøgt af arkæologen Sophus Müller i samarbejde med tegneren A.P. Madsen. Midt på højens bund afdækkedes en rektangulær ramme af store sten. I det ca. 4 m lange og 1,6 m brede rum inden for stenrammen havde der på en brolægning af mindre sten stået en nu bortrådnet, ca. 2,8 m lang egekiste omgivet af et tykt lag bændeltang. Hele graven var dækket af en stendynge. Den døde, der må have været en mand, var blevet gravlagt ubrændt, men skelettet var ligesom klædedragten og det dyreskind, liget havde været indsvøbt i, næsten fuldstændig opløst. Med sig i graven havde den døde fået et bronzesværd med greb af horn og i en træskede beklædt med læder, en kraftig vreden guldarmring, båret om venstre håndled samt en lille taske af læder. Denne delvis bevarede taske var ca. 13 cm lang, forsynet med en bronzedobbeltknap med stjernemønster og havde været lukket med en 17 cm lang bronzenål. Den indeholdt en kniv, fragmenter af en ragekniv, en pincet og en bøjlenål af bronze samt en ildslagningssten af flint indsyet i et læderetui. I tasken lå desuden en lille træpind omviklet med læderstrimler og to små læderhylstre - genstande, der formentlig har haft magisk betydning.

1899 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløifet i 1886 og paa Stedet anlagt Garderhøifortet. Undersøgtes af Dr. S.Mueller. Høien var 31,50 Meter i Tværmaal, 6,30 M høi. Paa Bunden midt i Høien, var en Stendynge, dækkende over en Egekiste ompakket med Tang. I Kisten fandtes Levninger af et ubrændt, paaklædt Lig. Derved Bronzesværd, Lædertaske, Guldring m.m. Museets B 3716-B 3726.

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0871
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Garderhøjfort fremtræder som næsten fuldt bevaret i sin ydre form med fortlegeme, grav og vold med glacis. De beskyttede anlæg omfatter fortlegemet med kasematbygningen, fortgraven, volden med indkørselspoternen og infanterikasernen samt magasinerne m.m. i flankemurene, glaciset og kikkertstationen. Øvrige eksisterende bygninger samt nyere nedkørselsrampe til fortgraven er ikke omfattet af beskyttelsen. For de beskyttede anlæg gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt da fredningsgrænse ikke kunne afgøres uden kortmateriale.

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Garderhøjfort er et firkantet fæstningsanlæg. Det fremtræder som næsten fuldt bevaret i sin ydre form med fortlegeme, grav og vold med glacis samt delvis bevaret i det indre med få ændringer af ruminddeling og med en del bevaret originalt inventar. Det beskyttede anlæg omfatter tilkørselsvejen, fortlegemet med kasematbygningen, fortgraven, volden med indkørselspoterne og infanterikaserne med flankegravskaponiere samt magasinerne mm. i flankemurene. Hertil glaciset med projektørstandplads med remise og forbindelsesgang, kikkertstation samt fortmesterbolig. Øvrige eksisterende bygninger samt nyere nedkørselsrampe til fortgraven er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)