Ermelund/Afd. 252
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-13

Fredningsnr.
303068

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14,50 x 1,60 m; noget afskåret mod vest af vejgrøft.
Undersøgelsehistorie  (10)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 14,50 M i Tværmaal, 1,60 M høi. Noget afskaaren mod Vest af Veigrøften. Begge Høie [sb.12-13] bevoxede. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14,5 x 1,60 m. Noget afskaaret mod Vest af Vejgrøft.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. bør friholdes for opvækst mod vej og cykelsti - altså totalt. Fot. EB. Mål: 1,6x14,0x14,0 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,6 x 14,0 m. I skov.

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)