Ordruphøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-16

Fredningsnr.
303070

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr. : 9v (Ordruphøjvej 35) 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m mod Ø til vej. Afmærkn: M.P. Høj, 25 x 3,50 m; gange omkring; bevokset med høje træer. "Berlings bakke". NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54. Er i kort rettet til 5 m uden nærmere forklaring.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 25 Meter i Tværmaal, 3,50 M høi. Tildels bevoxet med større Træer og har lidt meget ved Gange og nogen Planering. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 25 x 3,5 m.; Gange omkring; bevokset med høje Træer. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54. Er i kart. rettet til 5m uden nærmere forklaring]].

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Meget ujævn overflade p.gr.a. smeglegange, rundtløbende terrassestier samt lodretgående gang- eller cykelbaner. Bevokset med gamle bøge langs foden og et par stykker på højsiderne; her også flere nye bøge. Højsider og -top iøvrigt uden vegetation, bortset fra pletvist græs eller mos. Kunne blive meget seværdig efter udbedring af skaderne på overfladen. Beliggende i rest af gemmel bøgeskov nær skel mod offentlig vej, hvopå parkeringsmuligheder. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke pyntelig i dag, men kunne blive meget seværdig ved begrænset indsats. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ej opmålt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)