Aurehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-34

Fredningsnr.
303090

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Nr. 16bg (Aurehøjvej 2 ). D. 2/8 1939 ved nævns kendelse fredet areal omkring højen.: 26 m fra nabogrunden mod vest og hele grundens bredde. Afmærkn.: M.P. Aurehøj, anselig, velbevaret høj, 25 x 5 m; gang til toppen, hvor der er en 5 m bred topflade. NMI: Om fredning af omgivelserne se 772/39
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, sløifet. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aurehøj, anselig velbevaret Høj, 25 x 5 m.; Gang til Toppen, hvor der er en 5 m. bred Topflade. [[Om fredning af omgivelserne se 772/39]].

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Særdeles velholdt fra ejers side. En monumental lind (projektorbelyst) på højtoppen. På højsiderne to store birke samt spredt på højsiderne velplejet "underskov" af unge løvtræer. Ejeren har tilstræbt virkning som i åben løvskov, hvilket er lykkedes til UG. beliggende i privat parcelhushave, omgivet af velholdt græsplæne. Skel mod nabogrund forløber over V-fod. Ved NØ-fod er opstillet halogen-projektør til belysning af linden på højtoppen. Virkningen heraf konstateret ved nattetide. Fortrinligt. Projektøren, der kun kan ses fra haven og huset, vil blive sløret af busk. Bør derfor ikke afføde påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles seværdig høj i sig selv, men ikke offentligt tilgængelig. Ikke synlig fra offentlig vej i N, mens højtoppen dog kan ses fra vejen i S, hvor raftehegn forhindrer indsigt til højens nedre del. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ej opmålt

Litteraturhenvisninger  (0)