Charlottenlund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-26

Fredningsnr.
303077

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 19 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 17 M i Tv. 1,50 M høi. Alle [sb.21-27] mere eller mindre bevoxede med større Træer. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 1,5 m.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. fot. E.B. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,5 x 17,0 m. I skov.

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ej opmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)