Charlottenlund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-27

Fredningsnr.
303079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 22 m i diameter, 2 m høj. På toppen en stor sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 22 M i Tv. 2 M høi. Alle [sb.21-27] mere eller mindre bevoxede med større Træer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 x 2 m.; stor flad Sten paa Top.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bør ryddes for opvækst og friholdes mod vej. Fot. E.B. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2,0 x 22,0 m. I skov.

1984 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ej opmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)