Skjoldhøiene
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-31

Fredningsnr.
303088

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr: 13bq (Strandvej 247 A) Afmærkn.: M.P. (2) "Lille Skjoldhøj", 20 x 2,20 m. Sydsiden stærkt afgravet; top- pen flad, med lysthus; gang til top. Ca. 1/4 går ind på nabogården, matr. nr. 13bn, tilhørende res- tauratør Poschmann, Skydebanen.
Undersøgelsehistorie  (10)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 20 Meter i Tværmaal, 2,20 M høi. Noget af sydlige Side afgravet. Bevoxet. [sb.] 31 og 32 kaldes "Skjoldhøiene". Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1929 Museal besigtigelse
Journal nr.: 414/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 414/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Skjoldhøj" 20 x 2,2 m. Sydsiden stærkt afgravet; Toppen flad, med Lysthus; Gang til Top. Desuden en Højrest i Nordsiden af Haven. Ca. 1/4 gaar ind paa Nabogrunden, [matr. nr.] 13bn.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 222/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 222/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 222/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. lysthus på højtoppen fjernet. Noget ujævn overflade. V-fod er beskadiget ved anlæg af garage (Jvf. J. 222/54), Ø-fod ved anlæg af havegrill. Raftehegn hen over højen tæt syd for toppen mod nabogrund i S. Beliggende i hjørne af privat parcelhushave, hvori også den forgravede S-fod af Store Skjoldhøj. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Indeklemt mellem bygninger i hjørne af lille have. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)