Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-41

Fredningsnr.
303071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles matr. nr. : 6kf, ln, lq (Exnersvej 50) Afmærkn: MP. Høj, 18 x 12, 2,5 m høj. Østsiden stejlt afgravet mod strand- brinken. Toppen danner en segmentformet flade, 7 x 4 m, med bænk; siderne stensatte.
Undersøgelsehistorie  (5)
1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 12 m., 2 1/2 m høj. Østsiden stejlt afgravet mod Strandbrinken. Toppen danner en segmentformet Flade, 7 x 4 m med Bænk, Siderne stensatte.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Østsiden forlængst skredet ned ad den stejle litorinaskrænt. Vestlige del intakt. Bevokset med spredte løvtræer, heraf ingen store. En taksbusk ved højfod mod V. En bøgehæk på højtoppen af- grænser en udsigtsplads med front mod sundet. Beliggende i privat have, omgivet af velplejet plæne i N, V og S. En gammel rævegrav halvvejs oppe ad højsiden i NV. ** Seværdighedsforklaring ** Af nogen seværdighed fra landsiden, men her skjult af huset. Kan derimod ses fra Strandvejen, hvorfra dog kun ses en uformelig knold øverst på skrænten. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)