Vigerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-39

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Votivfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1929 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 835/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Genstand givet til museum
Journal nr.: 835/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lindebugten (det nøjagtige Hus Nr. kendes ikke) er o. 1928 ved Udgravning af Grunden til et Hus gjort et Yngre Stenalders Votivfund, bestaaende af 3 Økser, 1 Mejsel, 1 Flække, alt af Flint.

1994 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 7718/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Registreringsmateriale vedr. fund af flintredskaber angiveligt gjort i årene 1974-94. 12 stykker er fra Lindebugten 59, mens 2 er fra nr. 57. Fundene tyder på en neolitisk boplads af blandet karakter med genstande fra såvel mellem- som senneolitikum.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7718/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)