Jarmers Tårn
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-71

Fredningsnr.
31309

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Til matr. nr.: Vestervold kvarter, umatr. gadearealt. Bygning nr. 2. Jarmers Tårn. Ruinen af Jarmers tårn. Munkestensmurværk bevaret til en højde af ca. 2,50 m fra det omgivende terræn. Det runde tårns udvendige diameter er ca. 9,90 m. Mod sydvest er murværket nedbrudt til jorden, så der her findes en åbning til tårnets indre. Mod øst findes i tårnmuren en døråbning og i tilslutning hertil på tårnets yderside en overhvælvet gang bevaret i ca. 1,50 m længde fra tårnmuren.
Undersøgelsehistorie  (11)
1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 870/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinen af Jarmers tårn. Munkestensmurværk bevaret til en højde af ca. 2,50 m fra det omgivende terræn. Det runde tårns udvendige diameter er da 9,90 m. Mod sydvest er murværket nedbrudt til jorden, så der her findes en åbning til tårnets indre. Mod øst findes i tårnmuren en døråbning og i tilslutning hertil på tårnets yderside en overhvælvet gang bevaret i ca. 1,50 m længde fra tårnmuren.

1958 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 870/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ruin af rundt tårn. Største højde 2,5 m over omgivende terræn. Udvendig diam 9,9 m. Mod SØ nedbrudt til jorden - her vokser nogle buske. Mod Ø er en døråbning og mod V et lille vindue. Fra døråbningen er bevaret noget af en gang; længste murrest 1,5 m. Beliggende i lille græspæne midt på Jarmers Plads. Plænen er omgivet med jernstakit med aflåst låge. Bevoksning: 1989: Løvkrat

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-006954
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8556: 1. Muligvis Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 539ff, x216 2. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 544, x205 3. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 556, x214 4. Muligvis Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 562, x212 5. Christoffer 2, 1319-1332, Ribe, MB 606, x208 6. Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 631, x218 7. Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 630, x217 8. Penning, ca. 1286-1360, x213 9. Penning, ca. 1286-1360, x211 10. Penning, ca. 1286-1360, x206 11. Penning, ca. 1286-1360, x207 12. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x215 13. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-1435, x204 ROM 537

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03311
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af Jarmers Tårns murværk mm.

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ruinen af Jarmers Tårn fra Københavns middelalderlige bymur. Tårnet er opført i munkestensmurværk i form af en kassemur på et fundament af kampesten. Murværket er bevaret til en højde af ca. 2,5 m over terræn. Det runde tårns udvendige diameter er ca. 10 m. Mod sydvest er murværket nedbrudt til jorden, så der her findes en åbning til tårnets indre. Mod øst findes i tårnmuren en døråbning og i tilslutning hertil på tårnets yderside en overhvælvet gang bevaret i ca. 1,5 m’s længde fra tårnmuren. I nordvestsiden et skydeskår. Tårnet omtales første gang i 1529. Ruinen af Jarmers Tårn er fredet og ligger på en lille grønning, som ligeledes er fredet og omgivet af et jernstakit. Bemærkninger: Jarmers Tårn er et af de oprindeligt mindst 11 tårne, som indgik i Københavns middelalderlige bymur. Tårnet er oprindeligt bygget som et åbent hjørnetårn i bymuren, senere lukket til et egentligt tårn og efterfølgende indbygget som kassemat i Chr. IV’s voldanlæg fra begyndelsen af 1600-årene. Jarmers Tårn blev frilagt ved voldens sløjfning i 1884 og er som det eneste af bymurens mange tårne bevaret som en ruin. I murværket ses på ydersiden en mønstermuring i hårdtbrændte mørke sten.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)