Valhøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Rødovre

Sted- og lokalitetsnr.
020308-2

Fredningsnr.
31294

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. Dekl. udst. 27.6. 1857. Afmærkning: M.P. En høj, "Valhøj".
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 28 Meter i Tværmaal, 4 1/2 Meter høi. Toppen noget udjævnet, med nogle mindre Fordybninger. Trigonometrisk Station. [sb.] 1 og 2 benævnes "Valhøiene".

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, "Valhøj". Hele højen fredlyst af Geodætisk Institut. Dekl.udst. 27/6 1857. Mærkepæl.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner: Tværmål 25 m, højde 4 m. Ret stejle, men regelmæssige højsider, affladet top. På højtoppen et mindre, gammelt krater. GI-fredningssten samt flagstang på højtop. Bevokset med 3 lave, vildtvoksende tjørne på top, på S- og på V-side. Spredt løvkrat på højsiderne. Iøvrigt græsdækket. Helt omkranset af parcelhuse - også nyere - adskilt fra højen af asfaltvej, der følger højfoden. Brandhane og vejskilt opstillet ved Ø-fod. Sanering af bevoksningen ville pynte. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. sin størrelse, men helt omringet af parcelhuse. Offentligt tilgængelig. Parkering på villavej Ø for højen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)