Ørbæklunde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-10

Fredningsnr.
381720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/10 1917, godsejer R. Lange Takskrivelse 27/10 1947 Høj, 3 x 17 m. Over V-foden gl. vej. Enkelte store træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hög med gamla bokar; sidan i V afgröäfd: antaligen har en väg gått här från N till S. Ett stengärde löper i V öfver högens fot. Höjd 2,70 á 3 m.; diam 16 á 17 m. Fredlyst 1917. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. Over Vestfoden gl. Vej. Enkelte store Træer. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,2 x 23,0 x 21,5 m., hvis V-lige del noget forgravet, muligvis fordi en markvej kan have været anlagt hen over højen langs Ø-siden af det stengærde, som tangerer V-foden. 12-13 smukke, gamle bøge på selve højen. En kunstig rævegrav er anlagt i NØ-højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk, romantisk bevoksning med gamle bøge. Samspil med 3817:13. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2000 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 6720
Museum Odense
Meddeler, at den fredede høj er beskadiget i forbindelse med vindfældning af træ. Højen er ca. 2,7-3 meter høj og 16-17 meter i diameter. Sagen er overladt til Fyns Amt.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

Litteraturhenvisninger  (0)