Snoldelev Stenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020509-2

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Punktet hvor den berømte Runesten "Snoldelev Stenen" i forrige Aarhundrede fandtes [1700-tallet]. Det var en langagtig Høj, der strakte sig fra N til S omgiven af store Stene, som stode oprejste. Den blev sløjfet for omtrent 25 Aar siden. Den kaldtes paa Stedet "Slæbeshøj". Da Højen blev sløjfet, fandtes en Ambolt, en "Spærhage" og flere Bronzesegle. Ifølge Prop. Aagaards Sigende fandtes Runestenen nede i Jorden en Snes Alen Ø for Slæbeshøj [[i en Høj der kaldes "Sylshøj"]].

1939 Museal rekognoscering
Journal nr.: 514/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sylshøj, en fra o. 1780 overpløjet Høj. Intet Gravgods kendes. Paa Sylshøjs Østside fandtes o. 1780 den berømte Runesten fra Snoldelev. Se Ant.Ann.1812, Ludv.F.A.Wimmer: De danske Runemindesmærker II Bd.S.338 samt Sn-Tunebogen S.18,24-29 og 136. Om Beviserne for Runestenens Findetid o. 1780 henvises til vedlagte Artikel [?].

1983 Museal prøvegravning
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
I forbindelse med etablering af naturgasledning fandtes svage udaterede anlægsspor på stedet for Snoldelevstenen.

1983 Grøft ved byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Museal prøvegravning
Journal nr.: 627/84
Roskilde Museum
Snoldelevstenenes findested er afsat på sydskråningen af en markant højning vest for Snoldelev. Der udlagdes en bred søgegrøft og på bakkens top og sydvendte skråning fremkom et stort antal anlæg, deraf nogle grave, brandgruber, stolpehuller og stenspor. Der blev fundet 4 skeletgrave som også indeholdt brændte ben; en grav dateredes til 9.årh. på grundlag af to skålformede spænder. I forbindelse med fundet af Snoldelevstenen blev der observeret to parallelle stenrækker, der senere blev tolket som rester af en skibssætning. Ved udgravningen fandtes adskillige standspor og to store sten, den ene tilhugget. Sten og standspor danner dog ikke noget mønster, der kunne tolkes som rester af en sløjfet skibssætning.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)