Møllehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-6

Fredningsnr.
312534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Møllehøj", med dobbeltjættestue, med hver sin gang. Stuerne støder sammen, idet en af endevæggene er fælles for begge kamre. Undersøgt 1937.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, rund Høi, c. 50' i Diam, 12' h. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 205/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal udgravning
Journal nr.: 205/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 205/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møllehøj" med dobbelt Jættestue, med hver sin Gang. Stuerne støder sammen, idet en af Endevæggene er fælles for begge Kamre. Undersøgt 1938.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Møllehøj. Dobbeltjættestue, højen måler ca 4x20x20 m. der fører trampede stier op ad højsiden, hvor vegetationen flere steder er afslidt, på toppen har der været afbrændt et mindre bål. En randsten ses mod SØ. Lidt uregelmæssig form. Kamret mod S har 9 bæresten og 2 dæksten, 1 tærskelsten mod Ø og 3 par gangsten, 1 par indgangssten samt 1 indgangssten mod N (tørmur mod S), og 3 dæksten. Kammeret mod N har 9 bæresten (ene fælles med S kammer), 4 dæksten, 2 tærskelsten, 3 par gangsten tilsvarende indgangssten samt 2 dæksten. Den ligger ca 50 m fra offentlig vej i et grønt område i sommerhuskvarter, ret højt i terræn. Bål ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dobbeltjættestue, ret højt i terræn, vidt udsyn fra højtoppen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1990 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-269
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foranlediget af henvendelser fra private beboere, blev det besluttet af istandsætte fortidsmindet. Højen fremstod velplejet, dog med enkelte slidspor og huller. Begge kamres tørmure var stærkt nedbrudte og på gulvene lå meget affald og knuste flasker. Kamrene og tørmure blev oprenset.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Kyndeløse/Møllehøj; stenalder; 205/38; PMD 13-29 & 89-95; A38067.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)