Kongstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030105-39

Fredningsnr.
312038

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 28 m lang i retning NØ-SV. 9 m bred, 1-1,5 m høj. Langdyssens nordøstlige ende er afgravet, og på sydsiden nær sydvest-enden findes en 4,5 m bred, ca. 0,5 m dyb ned- gravning, hvori et par større sten ses. Ved vestenden ses toppen af 3 randsten, en randsten ses også midt på sydsiden. Langdyssen er græsklædt med et enkelt fyrretræ på nordsiden omtrent midt på højningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 74' l. i NV-SØ, 21'6" br. 3 Endestene staa for den sø. Ende, de mangle i den modsatte. Alle Randstene ere ligesom Kammeret, der ligger henimod den n.v. Ende, skjult af Jordfylden. Bevoksning: 1983: Græs

1968 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 28 m lang i retning NØ-SV. 9 m bred, 1 -1,50 m høj. Langdyssens nordøstlige ende er afgravet, og på sydsiden nær sydvestenden findes en 4,50 m bred, ca. 0,50 m dyb nedgravning, hvori et par større sten ses. Ved vestenden ses toppen af 3 randsten , en randsten ses også midt på sydsiden. Langdyssen er græsklædt med et enkelt fyrretræ på nordsiden omtrent midt på højningen.

1968 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj NØ-SV orienteret. Højen er i den nordvestlige ende afgravet. I den sydvestlige ses en 4,5 m bred og ca 0,5 m dyb nedgravning, hvor et par større sten titter frem. Ved besigtigelsen sås ingen spor af randsten. Dyregange af ældre dato ses i NV-lige hjørne. På toppen er der spor af nedgravning, hvor græstørven dog var lagt på plads igen. Sommerhus bygget 7,4 m sydvest for langdyssen. Huset er et grundmuret træhus, der tilsyneladende er bygget i 1983. Vandledning gravet ned lige omkring SV-lige højfod. På sommerhusgrunden syd for langdyssen er der plantet små træer af lærk, fyr og bøg. Træerne er plantet helt op til højfoden. Mål: 1,5x28x9 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Opvækst på højen bør fjernes.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)