Regler for brug

Fund og Fortidsminder er en gratis tjeneste, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed for offentligheden og landets museer. Tjenesten kan anvendes til de fleste formål uden styrelsens godkendelse. Bemærk dog:

Webstedet stilles til rådighed som en ressource for interesserede borgere og professionelle brugere. Informationen på webstedet produceres af landets museer og af Slots- og Kulturstyrelsen. Hverken museerne eller Slots- og Kulturstyrelsen stiller nogen garantier for rigtigheden af oplysninger på webstedet.

Høst af webstedets indhold, herunder billeder af fortidsminder, er ikke tilladt, på nær høst, som finder sted i medfør af pligtafleveringsloven.

Såkaldt "dybe links" til webstedet tillades. Links til fortidsminder på webstedet skal ske til de visningssider for fortidsmindet, som fremkommer, når man fremsøger fortidsmindet via tjenesten.

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt du må anvende tjenesten til et bestemt formål, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsen.