Barde Dige
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-96

Fredningsnr.
250456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Barde Dige", gammel forsvarsvold, 3,4 - 4,9 m bred ved foden, 1,0 x 1,5 m bred ovenpå, 0,80 - 1,5 m høj, 636 m lang, forløber fra 3 m fra Abildå 172 m mod nordøst, derefter 464 m mod NNØ indtil 3 m fra Vorgod å. Af moderne gen- nembrydninger findes en vej midt på, en grøft 15 m fra sydvestenden; ellers uskadt. De nordligste 23 m er der udyrket vest for diget, og her ses en tydelig voldgrav, ca. 2 m bred, ca. 0,30 - 0,70 m dyb. Ovenpå diget er et granhegn; i ager, men ikke pløjet nær på noget sted. Matr.nr. 4a: "Barde Dige" i skel til matr.nr. 3a, Barde. NMI: Langs østsiden er ved pløjning fundet mange ildsteder.
Undersøgelsehistorie  (7)
1950 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Barde Dige". Gammel forsvarsvold 3,4-4,9 m bred ved foden, 1,0-1,5 m bred ovenpå, 0,8-1,5 m høj, 636 m lang, forløber fra 3 m fra Abildå, 172 m mod nordøst, derefter 464 m mod nordnordøst indtil 3 m fra Vorgodå. Af moderne gennembrydninger findes en vej midtpå, en grøft 15 m fra sydvestenden, ellers uskadt. De nordligste 23 m er der udyrket vest for diget, og her ses en tydelig voldgrav, ca. 2 m bred, ca. 0,3-0,7 m dyb. Ovenpå diget et granhegn; i ager, men ikke pløjet noget sted. (Langs østsiden er der ved pløjning fundet mange ildsteder).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barde dige"; som fritekst; dog idag ca. 7 m. fra Abildå og 4 m. fra Vorgod Å; grusvejen der bryder igennem midt på har skabt en åbning på ca. 3 m., hvor det sydlige voldsnit er delvist tilgroet; granhegnet på diget er over 35 år gl.; i ager. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)