Brejninggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-63

Fredningsnr.
2503118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
En jættestue med omgivende jordhøj. Kammeret, der er af tilnærmet rektangulær form og har et areal af ca. 2,2-2,3 x 1,6-1,8 m, er sat af 8 store sten; 1 i VNV, 2 i NNV, 2 i ØSØ og 3 i SSV. Kammeret har gang mod ØSØ, 2,2 m lang, 0,6-0,7 m bred, sat af 6 sten, med 3 i hver side. Nær gan- gens udmunding i kammeret en lav tærskelsten. Hverken kam- mer eller gang har dæksten. Jættestuen er omgivet af en omtrent cirkelrund, lav høj, diameter 8,5-9 m, højde 1,2-1,4 m. Højen er kranset af 14 tæt sammenstillede randsten. I fred- ningen af jættestuen med omsluttende høj - der er græsklædt - er indbefattet en strimmel jord rundt om hele højen, fra 1,5 til 3,5 m bred, regnet fra randstenene. Hele det således fre- dede areal, der udgør ca. 140 kvadratmeter, er indhegnet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb. 61-65], 1 større [sb. 61?], c. 10 F. h., med en dyb Udgravning i Midten, de øvrige [sb. 62-65) lave og overpløiede. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 408/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter udgravningen blev jættestuen restaureret.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 408/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af formodet dyssekammer.

1953 Museal udgravning
Journal nr.: 408/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af vnv-øsø orienteret jættestue med en længde på 2,2-2,3 m og en bredde på 1,6-1,8 m. Jættestuen har været omgivet af en lav høj med en randstenskæde bestående af 44 sten. Hverken kammer eller gang havde dæksten. Ved udgravning af kammeret fandtes keramikskår fra mellemneolitikum og enkeltgravstid, ravperler, 1 mellemneolitisk flintøkse, 1 fladehugget pilespids, flintflækker samt enkelte fragmenter af menneskeknogler. I Gangen fandtes ravperler, flinteflækker, 1 flækkekniv samt skår af et mellemneolitisk lerkar. I Højen mellem jættestuen og randstenskæden fandtes en større skårkoncentration indeholdende skår fra flere mellemneolitiske lerkar samt 1 lerske. Uden for gangen fandtes 2 skårkoncentrationer indeholdende skår fra hhv. mellemneolitiske- og enkeltgravslerkar, 1 flintflække samt ravperler. I højen fandtes endvidere 2 brændtbenspletter.

1953 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 408/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En jættestue med omgivende jordhøj, der er af tilnærmelsesvis rektangulær form og he[a]r et areal af ca. 2,2-2,3 x 1,6-1,8 m, er sat af 8 store sten: 1 i VNV, 2 i NNV, 2 i ØSØ pg 3 i SSV. Kammeret har gang mod ØSØ, 2,2 m lang, 0,6-0,7 m bred, sat af 6 sten, med 3 i hver side. Nær gangens udmunding i kammeret en lav tærskelsten. Hverken kammer eller gang har dæksten. Jættestuen er omgivet af en omtrent cirkel rund, lav høj, diameter 8,5-9 m, højde 1,2-1,4 m: Højen er kranset af 44 tæt sammenstillede randsten. I fredningen af jættestuen med omsluttende høj, der er græsklædt - er indbefattet en strimmel jord rundt om hele højen, fra 1 ½ til 3 ½ m bred, regnet fra randstenene. Hele det således fredede areal, der udgør ca. 140 m2, er indhegnet. Jr. nr. 408/53 herom.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i jordhøj; som beskrevet i tinglysningstekst; 2 sten (½ m. store) flankerer gangmundingen ca. 1 m. fra højen, 2 m. mellem stenene, antagelig marksten; bevokset med græs og enkelte buske, i ager. Udgravet i beg. af 1950'erne enligt gårdejerinde. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)