Søg: museumssager

 
Emne

Sted
Museum

Periode

Om museumssager

En museumssag er som et læg eller en mappe, der samler oplysninger, som sagligt set hører sammen. Det kan f.eks. være en arkæologisk udgravning med alle dens oplysninger om fund og udgravningsplaner. Eller det kan være en undersøgelse af 1800-tallets søfart med oplysninger om de genstande, fotos, arkivalier mv. som museet i den anledning har indsamlet. Men en museumssag kan også være mere formelt afgrænset, som f.eks. alle de genstande, som er registreret i et museums første indkomstprotokol.