Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Sandgren Jakobsen, Hans: Daisy, 2016 (© Sandgren Jakobsen, Hans / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 36. årgang, 1948 1. Kan du bokse - ? - Næh - - ! -Naa - saa kom an, din fejge Usling! 2. Selvfølgelig kan alle franske forstaa Fransk, lille Frue! - Saah - jamen begge mine Døtre har læst Fransk, og de kan ikke forstaa hinanden - ! 3. Jeg stillede mine Sko udenfor Døren i Aftes, men de er ikke blevet rørt -? - Nej Hr. - De kunde saamænd lægge Deres Guldur der, uden at nogen vilde røre det - ! 4. Søger du en Stilling - jeg troede du havde tilstrækkeligt at leve af? - Ja - men ikke til at betale Skat med - ! 5. Har deres Mand stadig den grimme Katar - ? - Nej han har byttet den med en Mandolin! 6. Hvor er her dog skønt, August - jeg er ganske stum! - Naa - saa bliver vi her en Maaned - ! 7. Hvorfor holder De Ferie i en saa uendelig kedelig lille By - ? - Jo - jeg har kun Ferie en Uge -- saa det gælder om, at faa den til at vare, som om den var en Maaned. 8. Hvad er egentlig Meteorologi - ? - Meteorologi er, naar man siger, at i Morgen bliver det godt Vejr - og saa det regner!, 1948