Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 7. årgang, 1919. Herren gav mig to Øre i Drikkepenge? Unge Mand - lad være med det Drikkeri., 1919 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 7. årgang, 1919. Turde jeg bede Direktøren om at faa Lov til at gaa Kl. 1, min Svigermoder skal begraves - Med Fornøjelse Jensen - gaa - lykkelige Mand - bare det var mig, 1919 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)