Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 17. årgang, 1929. 1. stribe: Det gik saaledes til. 1. tegning: Tror Du ikke jeg sku' sidde i den anden Ende? Jo! 2. tegning: Nej - Du skal sidde i Midten! Javel! 2. stribe: Professor Mumle er altid distrait., 1929 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 17. årgang, 1929. 1. Hurtig! Hurtig! Luk Døren op - jeg har fanget den levende! 2. Det er jo Dyrplageri! Næh, jeg hugger et Stykke af ad gangen, saa mærker den ikke saa meget. 3. Naa, hvad har De at sige til Deres Forsvar? Giv tid Hr. Dommer - giv Tid. Ja - skal vi sige otte Maaneder. 4. Kære Hr. Proffessor, har de ikke Deres Frue med? Aah - synes jeg ikke nok, jeg havde glemt noget!, 1929 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)