Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Lagoni Jakobsen, Erik: Uden titel, 1960'erne (© Lagoni Jakobsen, Erik / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 15. årgang, 1927. 1. tegning: - 25 Øre, Hr - jeg har ikke faaet Frokost! - Det har jeg heller ikke. - 50 Øre da - saa kan vi spise Frokost sammen! 2. tegning: - Alabast - ? - Næh - Venus! 3. tegning: - Kom nu Møller! - Ja - vent bare lidt, til det andet Ben er færdigt. 4. tegning: - Hvorfor mon Negrene er sorte? - Det er nok fordi, de er født om Natten. 5. tegning: - Hva er Deres Telefonnummer? - Det staar i Bogen. - Jamen, hvad er saa Deres Navn? - Det staar osse i Bogen! 1 dialog i større tegning: - Jeg skal hae' et stort Arbejde paa Charlottenborg i Aar. - Saah - hvad er det? - Jeg skal male alle Trapperne. 2. dialog i større tegning: - Hvad siger din Mand til, at du ryger? - Han kan ikke lie' det - men det holder Insekterne borte fra hans Geranium., 1927 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)