Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 14. årgang, 1926. , 1926 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 14. årgang, 1926. 1. tegning: - Det er et dejligt Automobil Du har - - Ja - storartet Vogn - og tænk Dig, jeg har ikke betalt én Øre i Reparation paa den i de sidste tre Aar - - Jeg ved det, - Din Reparatør sagde nemlig, at det var umuligt at faa en Skilling fra Dig! 2. tegning: - Se her Kelner, denne Hummer har ingen Klør? - Ja, Herre, imorges var Hummerne oppe at slaas, lige før de de blev kogt - - Godt - gaa ud med denne og bring mig Sejrherren. 3. tegning: - Jeg kom til København med otte Øre i Lommen. - Jamen jeg kom til København uden en Øre i Lommen- - Hvodden det -? - Jo - jeg er nemlig født her. , 1926 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)