Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 35. årgang, 1947 1. - Naar Jorden er rund, vil du altsaa kunne gaa rundt om den -? - Ja - men ikke i Dag - for jeg har stødt mit Knæ! 2. - Tænk - blev De virkelig udplyndret af Røvere? - Ja - det var et Held, at jeg intet havde hos mig - ellers ville de ogsaa have taget det! 3. - Har De kaldt denne Herre for en Idiot? - Naar jeg ser nærmere paa ham, er det ikke umuligt! 4. - Saa, nu gaar Madsen i Søvne igen! 5. - Er der dybt her i Søen -? - Næh - naar Folk svømmer i den har de altid Hovedet over Vandet! 6. - Skulde man tro, at han lider af Mindreværdskomplekser? , 1947 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Herre kigger på dame med opsat hår, 1908 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)