Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Lost Love, 2016

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Album, 31. årgang, 1943. 1. tegning: ingen tekst 2. tegning: - Du har det godt, min lille Ven, du kan komme og gaa som du vil. 3. tegning: ingen tekst 4. tegning: - De er højt oppe! - Umuligt - jeg har ikke nydt andet end et lille Glas Mælk! 5. tegning: - Altsaa - naar jeg nu tæller til tre, maa De være klar til at parere! 6. tegning: - Mit Navn er Vabel, jeg rejser i Rottefælder. - Uha, der maa være en slem Gennemtræk under Kørslen! , 1943 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)