Search for information about artists and artworks in Denmark


Artists

Kunstneroversigt

Kunstindeks Danmark

om kid About Kunstindeks Danmark
Database of artworks in Danish state-owned and state-subsidised museums

Museums

Museumsoversigt

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbach

Latest additions

Storm Petersen, Robert (Storm P.): Blæksprutten 1930 - Politiet har endelig været saa heldig at faa fat paa en Dansk-Amerikaner, der havde gjort sig skyldig i Bedrageri, tænk - saa var Sagens Akter blevet borte. Og det ler Folk af. Men tænk, hvor ofte Politiet har haft Akterne i Orden og ikke kunnet faa fat paa Kalorius. Saa ler Folk ogsaa. Det er saagu ikke let for Politiet at gøre Folk tilpas, 1930 (© Storm Petersen, Robert (Storm P.) / billedkunst.dk)

Petersen & Albeck kunstuldfabrik, ca 1888